eu-flag

Проектот е финансиран од Европската Унија

Програма за прекугранична соработка

Иновативни практики за заштита на животната средина фаза II

Најнови објави

Студиска Анализа за ефективност

Оваа студиска анализа за ефективноста на користењето на фертигацијата на намалувањето на ѓубривата и заштитата на животната средина ги опфаќа Преспанскиот регион и регионот Корча. Анализата претставува основа за понатамошни следења на ситуацијата и влијанието на користењето на фертигацијата за … Read More

0
Заврши проектот „Иновативни практики за заштита на животната средина – фаза II“

Проектот „Иновативни практики за заштита на животната средина – фаза II“ со своите активности заврши на 14.11.2019 година. После двегодишната реализација активностите зад себе оставија успешно влијание за заштита на животната средина, воспоставена е соработка на регионите Преспа во Северна … Read More

0
Завршна конференција

За одбележување на резултатите постигнати во рамките на проектот „Иновативни практики за заштита на животната средина – фаза II“ во Ресен на 6 ноември се одржа Завршна конференција. На конференцијата присуствуваа земјоделци од регионот на Преспа и Корча, претставници на … Read More

0
„Во наши раце“ Еко кампања

Како дел од нашите проектни активности, ние ставивме висок приоритет на поддигањето на свеста, а посебно на нивото на најмладите, нашата иднина, децата. Оваа еко кампања беше реализирана со помош на основните училишта. Учениците беа тие кои на луѓето од … Read More

0