Студиска Анализа за ефективност

Оваа студиска анализа за ефективноста на користењето на фертигацијата на намалувањето на ѓубривата и заштитата на животната средина ги опфаќа Преспанскиот регион и регионот Корча. Анализата претставува основа за понатамошни следења на ситуацијата и влијанието на користењето на фертигацијата за заштита на животната средина. За да ја погледнете или превземете студиската анализа кликнете ТУКА.