ПОЧЕТНА » Активности
Студиска Анализа за ефективност

Оваа студиска анализа за ефективноста на користењето на фертигацијата на намалувањето на ѓубривата и заштитата на животната средина ги опфаќа Преспанскиот регион и регионот Корча. Анализата претставува основа за понатамошни следења на ситуацијата и влијанието на користењето на фертигацијата за … Read More

0
Заврши проектот „Иновативни практики за заштита на животната средина – фаза II“

Проектот „Иновативни практики за заштита на животната средина – фаза II“ со своите активности заврши на 14.11.2019 година. После двегодишната реализација активностите зад себе оставија успешно влијание за заштита на животната средина, воспоставена е соработка на регионите Преспа во Северна … Read More

0
Завршна конференција

За одбележување на резултатите постигнати во рамките на проектот „Иновативни практики за заштита на животната средина – фаза II“ во Ресен на 6 ноември се одржа Завршна конференција. На конференцијата присуствуваа земјоделци од регионот на Преспа и Корча, претставници на … Read More

0
„Во наши раце“ Еко кампања

Како дел од нашите проектни активности, ние ставивме висок приоритет на поддигањето на свеста, а посебно на нивото на најмладите, нашата иднина, децата. Оваа еко кампања беше реализирана со помош на основните училишта. Учениците беа тие кои на луѓето од … Read More

0