ПОЧЕТНА » Активности - Page 2
„Во наши раце“ Еко кампања

Како дел од нашите проектни активности, ние ставивме висок приоритет на поддигањето на свеста, а посебно на нивото на најмладите, нашата иднина, децата. Оваа еко кампања беше реализирана со помош на основните училишта. Учениците беа тие кои на луѓето од … Read More

0
Еко квиз

Во рамките на проектот „Иновативни практики за заштита на животната средина – фаза II“ беа вклучени и децата и тоа од 5 основни училишта од регионот на Преспа и 10 од регионот на Корча. Децата кои беа вклучени во проектот … Read More

0
Мониторинг на проектот од ЗТС – Заеднички Технички Секретаријат Струга (Антена)

На 1 ноември 2019, во канцелариите на Центарот за граѓанска иницијатива имаше мониторинг посета од страна на ЗТС – Заеднички Технички Секретаријат Струга (Антена). Целта на посетата беше на мониторинг за активностите спроведени во рамките на проектот “Иновативни практики за … Read More

0
Семинар за градење на партнерства преку стратешко планирање

Овоштарите од прекуграничниот проект „Иновативни практики за заштита на животната средина фаза II“ помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија, финансиран од страна на Европската Унија, учествуваа на семинар за градење на партнерства преку стратешко планирање. Текот на семинарот имаше … Read More

0