ПОЧЕТНА » Активности - Page 2
Еко квиз

Во рамките на проектот „Иновативни практики за заштита на животната средина – фаза II“ беа вклучени и децата и тоа од 5 основни училишта од регионот на Преспа и 10 од регионот на Корча. Децата кои беа вклучени во проектот … Read More

0
Мониторинг на проектот од ЗТС – Заеднички Технички Секретаријат Струга (Антена)

На 1 ноември 2019, во канцелариите на Центарот за граѓанска иницијатива имаше мониторинг посета од страна на ЗТС – Заеднички Технички Секретаријат Струга (Антена). Целта на посетата беше на мониторинг за активностите спроведени во рамките на проектот “Иновативни практики за … Read More

0
Семинар за градење на партнерства преку стратешко планирање

Овоштарите од прекуграничниот проект „Иновативни практики за заштита на животната средина фаза II“ помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија, финансиран од страна на Европската Унија, учествуваа на семинар за градење на партнерства преку стратешко планирање. Текот на семинарот имаше … Read More

0
Овоштарите учат од европските земји

Со цел, размена на искуства и едукација за подобрување на квалитетот на овошјата, овоштарите од регионите Преспа и Корча беа дел од студиска посета во Словачка и Унгарија во рамките на проектот „Иновативни практики за заштита на животната средина фаза … Read More

0