ПОЧЕТНА » Активности - Page 4
ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕКО ГРАДИНИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА РЕСЕН

Во 5 основни училишта во Општина Ресен после креирањето на Еко клубовите, во ОУ „Гоце Делчев“ во Ресен, во ОУ „ Мите Богоевски“ во Ресен, во ОУ „Димитар Влахов“ во с. Љубојно, во ОУ „Славејко Арсов“ во с. Подмочани, во … Read More

0
ДЕТАЛНА ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА ПРЕСПАНСКИОТ РЕГИОН И РЕГИОНОТ НА КОРЧА

Како дополнителна поддршка на земјоделците во Преспанскиот регион и во регионот на Корча во рамки на проектот се ангажирани двајца волонтери кои редовно даваат дневна, неделна и месечна временска прогноза. Со оваа временска прогноза земјоделците во прекуграничниот регион ќе бидат … Read More

0
КРЕИРАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ ВО КОРЧА

ДМО во Албанија во соработка со партнерот АГРИНАС-ЕР работеа заедно со земјоделците во регионот за да креираат организација која ќе биде фокусирана на производителите на јаболка. ДМО и АГРИНАС-ЕР имаа состаноци со земјоделците за заедно да ја развијат идејата за креирање … Read More

0
КРЕИРАЊЕ НА ЕКО КЛУБОВИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА РЕСЕН

Во 5 основни училишта во Општина Ресен беа креирани Еко клубови, и тоа во ОУ „Гоце Делчев“ во Ресен, во ОУ „ Мите Богоевски“ во Ресен, во ОУ „Димитар Влахов“ во с. Љубојно, во ОУ „Славејко Арсов“ во с. Подмочани, … Read More

0