ПОЧЕТНА » Активности - Page 9
Посета на агро-метеоролошка станица во Покрвеник

Беше реализирана теренска посета на веќе поставената агро- метеоролошка станица во претходната фаза на овој проект. Агро- метеоролошката станица е лоцирана во селото Покрвеник и таа дава информации во опсег од 5 воздушни км. Од страна на агро-лаб операторот беше … Read More

0
Средби со земјоделци

Во просториите на Здружение на овоштари Благој А. Котларовски се одржа состанок за дискусија за проектот. на проектот. На овој состанок од страна на Офицерот за комуникации беше промовиран проектот на раководство на здружението и претставник од локално здружение кои … Read More

0
Координативен состанок помеѓу партнерите

Во канцелариите на Центар за граѓанска иницијатива во Прилеп се одржа координативен состанок помеѓу партнерите на проектот. На овој состанок се дискутираше за активностите во рамките на проектот и основните правила за односот помеѓу партнерите Се дискутираше за предвидените активности … Read More

0