ПОЧЕТНА » Активности - Page 9
Средби со земјоделци

Во просториите на Здружение на овоштари Благој А. Котларовски се одржа состанок за дискусија за проектот. на проектот. На овој состанок од страна на Офицерот за комуникации беше промовиран проектот на раководство на здружението и претставник од локално здружение кои … Read More

0
Координативен состанок помеѓу партнерите

Во канцелариите на Центар за граѓанска иницијатива во Прилеп се одржа координативен состанок помеѓу партнерите на проектот. На овој состанок се дискутираше за активностите во рамките на проектот и основните правила за односот помеѓу партнерите Се дискутираше за предвидените активности … Read More

0