ПОЧЕТНА » Информации
Студиска Анализа за ефективност

Оваа студиска анализа за ефективноста на користењето на фертигацијата на намалувањето на ѓубривата и заштитата на животната средина ги опфаќа Преспанскиот регион и регионот Корча. Анализата претставува основа за понатамошни следења на ситуацијата и влијанието на користењето на фертигацијата за … Read More

0
Заврши проектот „Иновативни практики за заштита на животната средина – фаза II“

Проектот „Иновативни практики за заштита на животната средина – фаза II“ со своите активности заврши на 14.11.2019 година. После двегодишната реализација активностите зад себе оставија успешно влијание за заштита на животната средина, воспоставена е соработка на регионите Преспа во Северна … Read More

0
Успешно промовирање на резултатите на проектите од прекуграничната програма меѓу Република Северна Македонија и Република Албанија

Промотивниот настан „Градење заедничка иднина – Creating a common future“ кој се одржа на 10.07.2019 во градот Охрид ја покажа ефективноста на регионалната соработка помеѓу двете земји пред повеќе од 150 учесници од најразлични профили, професионалци од сферата на туризмот, … Read More

0