ПОЧЕТНА » Информации - Page 2
ИПА Програма за прекугранична соработка 2014-2020- 5ти Весник на програмата

На следниот линк 5тиот по ред Весник на програмата Ипа за прекугранична соработка 20014-2020 можете да го превземите: http://ipacbc-mk-al.net/ assets/files/NEWSLETTER%20% 205%20%20IPA%20CBC%20MK-AL% 202014-2020%20EU%20for%20YOU. pdf http://ipacbc-mk-al.net/ assets/files/NEWSLETTER%20% 205%20%20IPA%20CBC%20MK-AL% 202014-2020.pdf

0
Листа на ѓубриња и средства за подобрување на својствата на почвата

Врз основа на член 15, став (3) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство објави Листа на ѓубриња и средства за подобрува. За да ја превземете целата листа кликнете на следниот линк: http://www.mzsv.gov.mk/files/Lista%20na%20gjubrinja%20i%20sredstva%20za%20podobruvanje%20na%20svojstvata%20na%20pocvata.pdf

0
Закон за органско производство

Со овој закон се уредува производството, подготовката, преработката, доработката, складирањето, транспортот, дистрибуцијата, рекламирањето, продажбата, означувањето и контролата на органските производи кај кои се користени методите за органско производств. За да го превземите целиот закон кликнете на следниот линк: http://www.mzsv.gov.mk/files/OZPmak.pdf

0
Агроеколошки мерки, што е тоа?

Агроеколошките мерки се политика за поттикнување на земјоделската дејност полезна за животната средина и руралните предели. Таа е насочена кон промоција на земјоделските производни практики за одржлива употреба на земјоделското земјиште, заштита и унапредување на животната средина и руралните предели, … Read More

0