ПОЧЕТНА » Некатегоризирано
КРЕИРАЊЕ НА ЕКО КЛУБОВИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА РЕСЕН

Во 5 основни училишта во Општина Ресен беа креирани Еко клубови, и тоа во ОУ „Гоце Делчев“ во Ресен, во ОУ „ Мите Богоевски“ во Ресен, во ОУ „Димитар Влахов“ во с. Љубојно, во ОУ „Славејко Арсов“ во с. Подмочани, … Read More

0