Центар за граѓанска инцијатива

Ул. Димо Наредникот бб
(зграда Ерик)
7500 Прилеп, Република Северна Македонија
Тел: +389 48 400 480
Тел/Факс: +389 48 425 125

Офицер за комуникации

Кристина Павлоски
Моб: +389 75 283 828
Електронска пошта: kristina@cgimk.org.mk

 

За Нас

Овозможете нѝ да ви одговориме


Како можеме да ви помогнеме?

Поставете нѝ прашање или едноставно, оставете коментар.