ПОЧЕТНА » Aktivitetet
Analiza e studimit të efektivitetit

Kjo analizë e studimit për efektivitetin e përdorimit të plehut për uljen e përdorimit të pleherimit dhe mbrojtjen e mjedisit përfshin rajonin e Prespës dhe Korçës. Analiza është baza për monitorim të mëtejeshëm mbi situatën dhe ndikimin e përdorimit të … Read More

0