SHTEPI » Aktivitetet
Analiza e studimit të efektivitetit

Kjo analizë e studimit për efektivitetin e përdorimit të plehut për uljen e përdorimit të pleherimit dhe mbrojtjen e mjedisit përfshin rajonin e Prespës dhe Korçës. Analiza është baza për monitorim të mëtejeshëm mbi situatën dhe ndikimin e përdorimit të … Read More

0
Konferenca përfundimtare

Për shënimin e rezultateve të aritura në kuadër të projektit “Praktika inovative për mbrojtjen e mjedisit jetësor, faza e II-të” në Resnjë më 6 nëntor u mbajt Konferenca përfundimtare. Në konferencë mernin pjesë bujq nga rajoni i Prespës dhe Korçës, … Read More

0