eu-flag

Projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian

Program I Bashkëpunimit Ndërkufitar

Praktikat inovative per mbrojtjen e mjedisit faza II

Postimet e fundit

Analiza e studimit të efektivitetit

Kjo analizë e studimit për efektivitetin e përdorimit të plehut për uljen e përdorimit të pleherimit dhe mbrojtjen e mjedisit përfshin rajonin e Prespës dhe Korçës. Analiza është baza për monitorim të mëtejeshëm mbi situatën dhe ndikimin e përdorimit të … Read More

0
Konferenca përfundimtare

Për shënimin e rezultateve të aritura në kuadër të projektit “Praktika inovative për mbrojtjen e mjedisit jetësor, faza e II-të” në Resnjë më 6 nëntor u mbajt Konferenca përfundimtare. Në konferencë mernin pjesë bujq nga rajoni i Prespës dhe Korçës, … Read More

0
„Në duart tona“ Eko fushata

Si pjesë e aktiviteteve tona projektuese, ne vendosëm prioritete të larta në ngritjen e vetëdijes, e veçanërisht në nivelin e më të rinjve, ardhmërisë sonë, fëmijëve. Kjo eko fushatë ishte realizuar me ndihmën e shkollave fillore. Nxënësit ishin ata që … Read More

0